El alma del ateísmo, Comte-Sponville

UNA ESPIRITUALITAT LAICA: TEORIA I PRÀCTICA

Quina espiritualitat per a la societat contemporània, laica i sense creences? Com desenvolupar aquests àmbits de qualitat humana, avui? Un conjunt de propostes per abordar aquesta qüestió i aquest repte.

L’espiritualitat laica: lectures comentades
L’espiritualitat sense religions és possible. El seminari convida a aprofundir-hi a partir de les aportacions d’autors que aborden la possibilitat des de perspectives complementàries. Cada mòdul és independent però la suma de tots tres ofereix una visió més completa.

A. Comte-Sponville. El alma del ateísmo: introducción a una espiritualidad sin Dios. (Paidós Ibérica).
A càrrec de Salvador Juncà.
14 i 21 de gener, 2 dimecres de 19:30 a 21:00 h.

1ª Classe

 

2ª Classe