Diversidad y libertad espiritual – Desafíos actuales y análisis comparativo de clásicos universales de la sabiduría espiritual.

TORRADEFLOT, Francesc, Diversidad y libertad espiritual – Desafíos actuales y análisis comparativo de clásicos universales de la sabiduría espiritual, Grupo Editorial Fonte y CITeS – Universidad de la Mística, 2016, Burgos, 607 p.

 

Es tracta del segon volum de la col·lecció “Mística u religiones” que dirigeix Francisco Javier Sancho Fermín, director del CITeS – Universitat de la Mística, que té la seva seu a Àvila. El llibre combina un present summament energètic (la seva primera part) amb la tradició i el recés que permeten l’anàlisi dels textos clàssics permanents (la seva segona part) que són referents estables per a centenars de milions d’éssers humans que conreen el camí i la saviesa espiritual.

Pot interessar a tots els que volen viure una humanitat més profunda, més radical i, per què no dir-ho, més plena i feliç. Certament el diàleg entre els clàssics i la seva adaptació o interpretació des de la més frenètica realitat ens acompanya i seguirà estimulant la nostra vida, havent ineludiblement de reactualitzar-se a través de la biografia personal i col·lectiva dels éssers humans, lectors i deixebles que es mouen en els diversos marcs culturals, en els diversos temps i espais, on la humanitat lluita per sobreviure dignament. Una humanitat que, malgrat la seva diversitat, té, a més de la seva insuficient determinació genètica comuna, una sèrie d’invariants culturals universals que reflecteixen i expressen la seva doble dimensió, el seu doble accés a la Realitat: la seva dimensió relativa, empírica, fenomènica, mundana, prosaica, necessitada, i la seva dimensió absoluta, que li permet un accés desinteressat a la Realitat, que s’expressa de manera magnificent a través de l’experiència mística ubiquament present i diversa.

És precisament aquesta font tradicional invariable i radicalment humana la que alimenta la llibertat imprescindible per actualitzar l’experiència mística en les societats contemporànies, sempre dinàmiques i líquides. L’ésser humà del segle XXI sent la nostàlgia i la necessitat urgent de beure aquesta aigua de vida en el desert axiològic que li ha tocat viure per poder així sobreviure amb dignitat i creativitat, i escapar a la submissió i a l’esclavitud de la fixació i l’estancament estèril i mortal dels odres vells.

Aquest llibre inclou dos estils literaris. Un més lleuger i pedagògic, més proper a la vida i a les seves necessitats i desafiaments, en la primera part, i un altre més dens, acadèmic i àmplia i detalladament documentat, en la segona part. Ambdós estils corresponen, en certa manera, al que, fins ara, ha estat la trajectòria personal de l’autor: és a dir, una opció clara per combinar la praxi i la proximitat a les persones i comunitats i els seus problemes, d’una banda, amb la teoria, la reflexió sistemàtica i l’aspiració honesta al rigor, d’altra banda.