13º Encontre Internacional: El problema de introducir a las nuevas generaciones en lo que nuestros mayores llamaron espiritualidad

13è. Encontre Internacional CETR
Edición: Ed. Bubok, 2017. 442p.
ISBN: 978-84-685-2059-9

Descàrrega gratuïta o compra on-line

Preu: 13,28

Les generacions menors de 45 es troben en un descampat a tal, que no hi ha res per menjar, per això l’oferiment que se’ls faci hauria de ser una notícia primera, sense cap tipus de supòsits ni de creences, perquè en les noves societats de moviment constant és impossible creure. Caldria oferir-los una notícia que sigui una dada verificable amb una verificació axiològica, no científica.

Una notícia en la qual no ressoni res religiós ni antireligiós.

Quina seria aquesta dada neta i verificable?

Per aquest encontre, amb més o menys encert, ens hem proposat investigar com portar a les generacions joves al reconeixement com a dada, d’aquesta dimensió, de manera que puguin fer peu sòlidament en aquesta dada sense que necessitin ni de religions, ni de creences, ni de supòsits que no tinguin la possibilitat d’assumir.

Es tractaria de cridar l’atenció sobre la doble dimensió del nostre accés a la realitat per tenir la possibilitat de rescatar la dimensió no relativa a nosaltres (la 2a dimensió, la CHP) de la submissió i el control de les religions autoritàries, jeràrquiques, de submissió i patriarcals, per poder-la oferir a les generacions menors de 45 anys, que perquè viuen ja en altres condicions culturals, senten al·lèrgia a tot el que soni a religió o, pitjor encara, les tradicions religioses no els diuen absolutament res.

La 2a dimensió de la realitat és el gran dada oblidat perquè ha estat subjugat i posat al servei de les societats autoritàries.

Índex

¿América Latina, entre la tradicion y el cambio?   José Amando Robles

Rasgos axiológicos de la generación ‘millennial’ y sus consecuencias en el planteo de la cualidad humana, CH.   Montse Cucarull y Marta Granés

¿Nuevas espiritualidades para los nuevos seres humanos?   Francesc Torradeflot

Proceso a la cualidad humana profunda apoyándose exclusivamente en datos axiológicos.   Marià Corbí

Espiritualidad y pensamiento utópico en tiempos de crisis.   Juan Diego Ortiz

Abrir paso al cultivo de la cualidad humana. Reflexiones relacionadas con la educación de los más jóvenes.   Teresa Guardans

La creación del posicionamiento axiológico dinámico de los universitarios acorde con las necesidades de las sociedades tecnocientíficas.   Queralt Prat-i-Pubill

Los jóvenes y el cultivo de la Cualidad Humana y Cualidad  Humana Profunda: estudio de caso de estudiantes de la Universidad Iberoamericana Puebla.   Erick Ramírez, Lucas Cerviño, Marina López e Ildefonso Navarro SJ

La Dimensión Absoluta (DA) desde posturas libertarias: Un diálogo entre Bakunin y Marià Corbí.   Jose Manuel Bobadilla

La técnica como estructura de emplazamiento y como caminohacia otro modo de pensar. ¿Una vía hacia el cultivo de la Cualidad Humana Profunda CHP?   Sergio Néstor Osorio

Las capacidades creativas innatas constitutivas de lo humano.   Jaume Agustí