Tendències tecnològiques pel 2019

Internet és un flux d’informació constant que amb el temps ha anat generant canvis constants tant en el volum com en la naturalesa de la informació de que disposa. Estem vivint el creixement exponencial de la informació que prové de les dades, perquè hi ha més capacitat de recollir-les, processar-les i fer-les servir: des dels mòbils, fins les targetes de crèdit, passant per la nostra activitat a les xarxes, sense oblidar que amb els nous sensors dels rellotges, trens, semàfors, cotxes…se’n generaran constantment.

Davant d’aquest panorama caldrà estar al dia i tenir en compte les tendències tecnològiques que es preveuen en aquest 2019.

De forma molt breu en citarem set:

  • La modificació digital

S’impulsaran softwares basats en estàndards  oberts que proporcionin flexibilitat i dinamisme. Això serà important sobretot per les empreses de forma que es podran establir millors sinèrgies i  nous modes de negoci.

  • Tecnologia 5G

Va ser un dels punts estrella del MWC  d’aquest any 2019, i ja es preveu desenvolupar-lo ràpidament  per tal de fer possible la connexió de mils de milions de dispositius i sensors intel·ligents.

Permetrà les descàrregues ultra ràpides i pot tenir molta importància en el desenvolupament dels cotxes autònoms, en la medicina, i en les anomenades smart cites.

  • Blockchain

Es tracta d’un registre obert i compartit que és capaç de documentar tot tipus d’operacions de forma eficient i verificable.

Aquesta tecnologia serveix per generar confiança mitjançant la cooperació per aconseguir objectius comuns.

Els camps en els que tindrà importància serà en el de les cripotomonedes, també per poder establir un sistema de notari de registre de noms, per fer transaccions i segurament en molts altres.

  • El mòbil com a sistema de pagament

Es calcula que serà un mètode pràctic i funcional; es preveu que el 2019  augmentin les transaccions mundials des dels smartphones superant  ja els 900.000 milions de dòlars.

  • Machine Learning (aprenentatge automàtic)

És un camp de la intel·ligència artificial dedicat al disseny, anàlisi i desenvolupament d’algoritmes que permetin que les màquines “aprenguin”, es a dir millorin. Els programes utilitzats són doncs sistemes d’aprenentatge capaços d’adquirir coneixements d’alt nivell i estratègies per la resolució de problemes.

Es pot aplicar en camps molt diversos: motors de cerca, diagnòstics mèdics, detecció de fraus en l’ús de targetes de crèdit, robòtica, reconeixement de la parla…

Alhora cal dir que aquest aprenentatge automàtic precisa de codis oberts perquè es desenvolupi ràpidament ja que és una forma de compartir i afegir dades.

  • Seguretat i privacitat

Serà un dels àmbits que ha de desenvolupar-se àmpliament ja que és la manera d’anar per davant del ciber-pirateig  que també es desenvolupa ràpidament. La seguretat i privacitat vol estar al centre de qualsevol iniciativa digital.

  • Núvol

Donat el gran tamany de tots els actors principals i les seves innovacions es fa difícil emmagatzemar les dades en l’anomena’t núvol. Respecte aquest tema s’estan desenvolupant les companyies de streaming, és a dir, de distribució digital a temps real.

Mitjançant el streaming, es té accés a un contingut multimedia de forma que l’usuari utilitza el producte alhora que se’l descarrega, això es contraposa a la descàrrega d’arxius que necessita la descàrrega complerta per accedir al contingut.

En una societat del coneixement que viu de crear contínuament ciències i tecnologies en mútua potenciació accelerada, necessitarem comprendre a on ens aboquen  aquestes innovacions i tendències i saber  quines conseqüències tenen  per la supervivència de la nostra espècie.

 

Font: https://thedailyprosper.com/innovacion/inteligencia-artificial/7-tendencias-tecnologicas-que-pisaran-fuerte-este-2019/