cursos-ejemplo

Objectius del centre

  • Possibilitar a les persones de les societats d’avui l’accés a la saviesa de les tradicions, una saviesa que ens arriba abocada en formes culturals del passat.
  • Afavorir la reflexió sobre la crisi de les formes religioses sense culpabilitzar a ningú ni a no-res. Una reflexió basada en l’anàlisi del canvi que ha sofert el model cultural en el trànsit de les societats agrícoles, jeràrquiques, autoritàries, patriarcals en les quals es van generar les tradicions a societats d’innovació contínua com les nostres.
  • Fer palès que la saviesa que ve en les formes religioses del passat, però que està més enllà d’elles, és un patrimoni de la humanitat per al cultiu de la qualitat humana en tota època i també en la nostra.
  • Que el contacte amb els grans mestres i textos s’orienti a estimular la indagació personal.
  • Obrir la possibilitat a una “espiritualitat” laica i sense creences fomentant, alhora, la convivència i el respecte.