Lo religioso después de la religión

Comentari de l’obra Lo religioso después de la religión, diàleg entre Marcel Gauchet i  Luc Ferry (Anthropos, 2006) dins del cicle de lectures: UNA ESPIRITUALITAT LAICA: TEORIA I PRÀCTICA

Quina espiritualitat per a la societat contemporània, laica i sense creences? Com desenvolupar aquests àmbits de qualitat humana, avui? Un conjunt de propostes per abordar aquesta qüestió i aquest repte.

L’espiritualitat laica: lectures comentades
L’espiritualitat sense religions és possible. El seminari convida a aprofundir-hi a partir de les aportacions d’autors que aborden la possibilitat des de perspectives complementàries. Cada mòdul és independent però la suma de tots tres ofereix una visió més completa.

L. Ferry i Marcel Gauchet. Lo religioso después de la religión. (Anthropos).
A càrrec de Montse Cucarull
28 de gener i 4 de febrer, 2 dimecres de 19:30 a 21:00 h.