15. CRUÏLLA DE CAMINS

a càrrec de: rotatiu

Cada primer dijous de mes, una tarda de treball, per aprofundir en la reflexió i la pràctica de la qualitat humana. Cada sessió combina silenci, lectura i reflexió compartida. Amb “materials” per poder anar treballant a nivell personal durant el mes.

Els primers dijous de mes, de 18:30h a 20:30 h. Inici: 4 d’octubre
Aportació: 60€