Per què parlar de la Epistemologia Axiològica

La crisi axiològica que estem patint és la més greu que ha patit la humanitat en la seva llarga història. En què es fonamenta aquesta afirmació? En què hem de fer un trànsit que mai va ocórrer en el passat: passar de programar-se per no canviar i bloquejar tot possible canvi d’importància i tota possible alternativa, a haver de programar-se per fomentar, mantenir i motivar el canvi constant.