Investigacions del Grup de Recerca

Aquí presentarem els treballs i reflexions de l’equip d’investigació sobre temes de l’àmbit de l’epistemologia axiològica. N’hi ha de més extensos i d’altres de breus i els agrupem per temes.

També trobareu comparatives entre la nostra perspectiva de la epistemologia axiològica i altres plantejaments.