Indagacions sobre la construcció d'una epistemologia axiològica

Indagacions sobre la construcció d’una epistemologia axiològica

L’objectiu del treball de l’equip per a aquesta ocasió ha estat ajuntar i compartir aportacions que ajudin a la creació d’un saber sobre el tractament d’all valoral humà, tant pel que fa als projectes axiològics col·lectius, com pel que fa a la qualitat humana profunda, l’espiritualitat.

El tema escollit ha sorgit de la nostra preocupació pels gravíssims problemes axiològics que generen els grans canvis en les formes de vida dels col·lectius, tant en el si dels grups socials que viuen ja en les societats de coneixement i innovació i canvi constant, com en aquells que viuen en societats que transiten de la vida camperola a la ciutadana, o de societats pre-industrials a industrials. Són problemes de tota mena, morals, de justícia i equitat, polítics, familiars, sexuals, espirituals, etc.