grups d'investigació

Grup d’investigació sobre allò axiològic humà

Aquí trobareu treballs del grup que estudia la construcció de projectes motivadors i cohesionadors de col·lectius des de la perspectiva dels principis d’epistemologia axiològica.

En la mesura que els valors es conceben com una cosa que correspon a una naturalesa humana donada, vol dir que es tracta d’alguna cosa fixat, i com a tal incapaç d’adaptar-se a una situació de canvi continu, com és la societat actual que viu de la innovació constant. L’objecte del nostre estudi s’orienta cap al que té a veure amb la motivació a nivell col·lectiu com intrínsecament relacionat amb les formes de sobreviure el grup i, per tant, susceptible de canviar. El qualifiquem com axiològic per significar que el que s’estudia té a veure amb tot el que es presenta com valuós, sigui en l’àmbit que sigui, i el tractem com a construcció humana. Mentre que els valors en una societat estàtica es creu que es descobreixen, en una societat dinàmica se sap que es construeixen.

EQUIP INVESTIGADOR
M. Corbí, director de l’equip, és doctor en Filosofia, epistemòleg
J. Agustí, doctor en Ciències Físiques
J.M. Bobadilla graduat en Sociologia amb menció en Cultura i cursant màster en Comunicació, Cultura, Societat i Política.
M. Cucarull, llicenciada en Ciències Químiques i en Farmàcia
R. García Ferrer, doctor en Antropologia, màster en Investigació Etnogràfica, i arquitecte tècnic.
F. Torradeflot, doctor en Teologia, llicenciat en Història de les Religions (Lovaina) i en Filosofia,
M. Granés, llicenciada en Estudis d’Àsia Oriental, màster en Humanitats, doctoranda en Ciències de la Religió, Enginyer Tècnic Agrícola
M. Macau, llicenciada en Medicina
S.N. Osorio, pregrau en Humanitats, Filosofia i Teologia, doctorand en Teologia (Colombia)
Q. Prat i Pubill llicenciada en Direcció i Administració d’Empreses i MBA per ESADE, màster CEMS, màster d’investigació per ESADE. Doctoranda a ESADE
J.A. Robles, doctor en Sociologia, llicenciat en Filosofia i en Teologia (Costa Rica)
F. Senra, doctor en Filosofia i màster en Ciències de la Religió (Brasil)

[vcex_blog_grid columns=”1″ single_column_style=”left_thumbs” img_size=”full” date=”false” excerpt_length=”50″ include_categories=”390″ read_more_text=”Llegir més”]