Formació permanent del professorat

Programa de les activitats del CETR reconegudes pel
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
.

LES RELIGIONS: FET RELIGIÓS, HINDUISME I BUDDHISME
Objectiu: Oferir un apropament al fet religiós, per tal de disposar de claus d’interpretació de la diversitat religiosa de la humanitat. Aquest curs explora els trets que caracteritzen el fet religiós, s’interroga sobre les religions en el món contemporani i introdueix en l’estudi de dues grans tradicions: l’hinduisme i el buddhisme.

Inclou:
Espiritualitat i societat contemporània a càrrec de Salvador Juncà
Una aproximació multidisciplinar al fet religiós (antropologia cultural, psicologia, sociologia) que ens donarà eines per interpretar la seva presència en el món contemporani, ens farà més fàcil el ressituar-nos personalment en aquestes qüestions i ens proporcionarà una porta d’accés al llegat espiritual de la humanitat.
6 d’octubre – 3 de novembre 5 dilluns de 19:30 a 21:00 h.

L’hinduisme: una aproximació a càrrec de José Reche
Una visió panoràmica de l’hinduisme: dels conceptes clau, de les pràctiques i del pensament hindú. La Via, o sanatana dharma. Els textos sagrats: sruti i smriti. La perspectiva dels Upanixads. El Bhagavad Gîta. La diversitat de yogues o vies d’alliberament i els seus mestres.
10 de novembre – 1 de desembre 4 dilluns de 19:30 a 21:00 h.

Introducció al buddhisme a càrrec de Montse Castellà
Claus per a la interpretació de la proposta buddhista, una religió “sense Déu”. Veurem la figura del Buddha i els seus ensenyaments; l’evolució del buddhisme, els principals corrents i els seus sutres. Les sessions inclouran la lectura comentada de textos.
12 de gener – 2 de febrer 4 dilluns, de 19:30 a 21:00 h.

Metodologia: Presentació teòrica acompanyada de lectura i comentari dels textos amb participació dels alumnes.
Avaluació: Control d’assistència (mínim del 80%) i participació a classe.
Hores de durada: 21 h.
Calendari: 14 dilluns, des del 6 d’octubre 2008 fins el 2 de febrer 2009.
Horari: de 19,30 a 21,00 h.
Adreça: CETR, Centre d’Estudi de les Tradicions Religioses
c./ Rocafort 234 (jardins Montserrat) 08029- Barcelona (M: Entença, L5). www.cetr.net / e-mail: cetr@cetr.net / tel.: 93 410 77 07
Cost de la matrícula: 170 €


LES RELIGIONS: JUDAISME, CRISTIANISME I ISLAM
Objectiu: Apropar-se a tres tradicions religioses (el judaisme, el cristianisme i l’islam) des de la perspectiva de la seva diversitat i complexitat. Contextualitzar els orígens i l’evolució de cada una d’aquestes religions, introduir-se als seus textos cabdals i conceptes clau per tal de tenir eines d’interpretació del present.

Sumari:
Judaisme i judaismes a càrrec de Teresa Guardans
Què és el judaisme? Aproximació a una realitat complexa i plural. Les claus del seu missatge. Els fonaments de la fe: Torà i Talmuds. Evolució i figures cabdals del judaisme. La recerca espiritual; aportacions de la càbala i del hasidisme. Els judaismes d’avui.
9 de febrer – 9 de març 5 dilluns, de 19:30 a 21:00 h.

Jesús i els orígens del cristianisme a càrrec de Teresa Guardans
Una aproximació a les arrels del cristianisme: la persona i el missatge de Jesús des de la perspectiva jueva, l’hel·lènica i la romana, en uns temps de grans transformacions religioses. Els textos: els evangelis canònics, apòcrifs, gnòstics, les cartes… Des dels primers seguidors de Jesús fins a la consolidació de L’Església: les claus d’un procés.
16 de març – 27 d’abril 5 dilluns, de 19:30 a 21:00 h.

L’islam, una introducció
a càrrec de Hawwa Morales i Halil Bàrcena
Aproximació a la proposta espiritual de l’islam, nascuda de l’experiència religiosa del profeta Muhàmmad, plasmada en les dues principals fonts escripturàries islàmiques: l’Alcorà i els hadiths. Visió panoràmica dels nous corrents crítics del pensament islàmic.
4 de maig – 8 de juny 5 dilluns, de 19:30 a 21:00 h.
Cost de la matrícula: 170 €

EL BUDDHISME: camí espiritual sense creences ni déus
a càrrec de: Marta Granés
Objectius:
Apropament a una tradició espiritual que busca el desaferrament en relació a les creences, conceptes o imatges del sagrat. Veurem algunes claus per a la interpretació de la proposta buddhista i ens introduirem en la lectura de textos de la tradició buddhista.

Sumari:
1a part. El Buddha Sakyamuni: context històric cultural hindú. Vida, perspectiva de la recerca, aportació. Els ensenyaments: les Quatre nobles veritats (comentari de textos) i els vuit factors de la Via (textos). Conceptes clau:
Nirvana i buit (Sunyata) (textos)
els cinc agregats (textos)
la llei del Karma o llei de causa i efecte en l’acció (textos)
la doctrina de la inexistència del jo (anatta) (textos)
la gènesi condicionada (textos)
la concentració (satipattana) (textos)

2a part. La comunitat buddhista (Sangha). Corrents o escoles buddhistes: Hinayana, Mahayana, Vajrayana. Desenvolupament històric, característiques.
El Tripitaka, el cànon: Dhigha Nikaya, Majhima Nikaya i Khuddaha Nikaya. Introducció a les col·leccions de sutres i lectura de textos.

3a. part. Budisme tibetà, Xinès (x’an) i japonès (zen). Algunes figures cabdals i els seus textos: Vimalakirti, Bodhidharma, Huei Neng, Huang Po, Mat-zu, Yoka Daishi, Dogen, Hakuin… Les escoles buddhistes avui. El buddhisme a Occident.

Hores de durada: 15 h.
Calendari: 10 dimecres, del 8 d’octubre al 10 de desembre 2008
Horari: de 19,30 a 21,00 h.
Adreça: CETR, Centre d’Estudi de les Tradicions Religioses
c./ Rocafort 234 (jardins Montserrat) 08029- Barcelona (M: Entença, L5)
Cost de la matrícula: 110 €

FONAMENTS DE L’ISLAM: LES SOCIETATS ISLÀMIQUES EN EL MÓN CONTEMPORANI
a càrrec de Halil Bàrcena i Hawwa Morales
Objectius:
Entendre les característiques bàsiques de l’Islam, per disposar d’eines d’interpretació de la realitat musulmana en el món contemporani. Entrar en contacte directe amb els textos fundadors (l’Alcorà i els Hadhits), així com amb les obres de figures cabdals de l’espiritualitat i el pensament musulmà. Més enllà de les simplificacions, conèixer rostres ben diversos d’una tradició tan plural com és la musulmana.

Sumari:
I. L’Islam: presentació general. Significat dels termes “Islam” i “musulmà”. Altres termes. La noció de Déu a l’Islam. El context històric. La perspectiva unitària. Influències. Imatges de l’Islam. El misticisme islàmic: el sufisme.
II. El profeta Muhàmmad. Introducció. Vida de Muhàmmad. Tensions immediates després de la seva mort. Sunnites i xiites. Muhàmmad, com a model de vida.
III. Els textos fonamentals: l’Alcorà i els Hadîth. La Tradició o Sunna. L’Alcorà – el Qur’am. La sunna. Els hadîth.
IV. La religió de la Unitat. Altres creences i nocions bàsiques. Monoteisme radical. Unitat i unicitat de Déu. Altres creences i nocions: la djijad
V. Els cinc pilars de l’Islam. Sahâda o testimoni de fe. Salât o pregària ritual. Zakât o solidaritat econòmica. Sawm o dejuni durant el mes del Ramadà. Hajj o pelegrinatge a la Meca.
VI. La Xaria (el camí/la Llei). El Fiq (la Jurisprudència): les escoles jurídiques. Ijtihâd o esforç interpretatiu. El reformisme islàmic a la història moderna de l’islam. Els nous pensadors musulmans.
VII. L’islam com a triple via: Xaria o camí extern, Tariqa o camí intern, Haqiqa o coneixement místic. Mística islàmica: el sufisme; altres corrents espirituals.
VIII. El sufisme o Tasauf. El sufisme en la història. L’escola de Jorasàn, l’escola d’Iraq. Les confraries o tariques. Ètica sufí. Pràctiques i mètodes.
IX. Figures cabdals de l’espiritualitat musulmana: Jalal-ud-Din Rumi, Ibn ‘Arabí, Algazel, Farid-ud-Din Attar, Al-Jami, Ibn Ata Allah, …

Hores de durada: 15 h.
Calendari: 10 dilluns, del 29 de setembre a l’1 de desembre de 2008
Horari: de 19,30 a 21,00 h.
Lloc: CETR, Centre d’Estudi de les Tradicions Religioses
c./ Rocafort 234, bxos (jardins Montserrat) 08029- Barcelona
(M: Entença, L5), tel. 934107707
Cost de la matrícula: 110 €

L’ALCORÀ UNA NOVA LECTURA
a càrrec de Halil Bàrcena i Marià Corbí
Objectius:
Conèixer els eixos peculiars de l’espiritualitat musulmana. Entrar-hi en contacte per mitjà del seu text cabdal. Comprendre la saviesa de l’islam primigeni ensenyat pel profeta Muhàmmad en un context i amb uns codis culturals aliens als nostres. Conèixer les diverses interpretacions del text que configuren la pluralitat musulmana contemporània.

Sumari:
Una lectura dels passatges alcorànics més significatius, nua de creences, tot relacionant els textos seleccionats amb els comentaris i interpretacions que els han acompanyat el llarg dels segles.

Professorat:
Halil Bàrcena, dirigeix l’Institut d’Estudis Sufís de Barcelona des de 1998. És llicenciat en Ciències de la Informació, Màster en Estudis Àrabs i Diplomat en Llengua Àrab. En l’actualitat és professor del Màster d’Història de les Religions de la Universitat de Barcelona. 
Marià Corbí, doctor en Filosofia, llicenciat en Teologia. Ha estat professor del Departament de Ciències Socials d’ESADE i de la Fundació Vidal i Barraquer. Autor de diverses publicacions.

Hores de durada: 21 h.
Calendari: 14 dimarts, del 14 d’octubre 2008 al 26 de maig 2009
Horari: de 19,30 a 21,00 h.
Lloc: CETR, c./ Rocafort 234, bxos (jardins Montserrat) 08029- Barcelona
(M: Entença, L5), tel. 934107707
Cost de la matrícula: 170 €

L’ESPIRITUALITAT LAICA: LECTURES COMENTADES
a càrrec de Salvador Juncà, Marta Granés i Montserrat Cucarull
Objectius:
Estudiar un fenomen propi de la laïcitat: l’espiritualitat sense creences.
Conèixer els fonaments dels àmbits de qualitat humana profunda i reflexionar sobre el seu cultiu en el món contemporani, a través de la lectura comentada d’una selecció d’autors.

Sumari:
El curs convida a aprofundir en el concepte d’espiritualitat laica, per mitjà de la lectura comentada d’obres que ho aborden des de perspectives complementàries:
A. Comte-Sponville. El alma del ateísmo: introducción a una espiritualidad sin Dios. (Paidós Ibérica). — L. Ferry i Marcel Gauchet. Lo religioso después de la religión. (Anthropos). — Marià Corbí. Hacia una espiritualidad laica: sin creencias, sin religiones, sin dioses. (Herder).
Una sessió introductòria i una de síntesi, obriran i clouran el curs.

Metodologia: Presentació i lectura comentada, amb participació dels alumnes.
Professorat: Montserrat Cucarull és llicenciada en Farmàcia i Químiques (UAB), estudiosa dels canvis valorals. Marta Granés és Llicenciada en Estudis de l’Àsia Oriental (UOC). Salvador Juncà és Enginyer Industrial Superior (UPC) i Diplomat en Ciències Econòmiques (UB). Ha estat professor del Departament de Ciències Socials d’ESADE.

Hores de durada: 15 h.
Calendari: 14 de gener– 18 de març 2009 (10 dimecres)
Horari: de 19,30 a 21,00 h.
Lloc: CETR. c./ Rocafort 234, bxos (jardins Montserrat) 08029- Barcelona
(M: Entença, L5), tel. 934107707
Cost de la matrícula: 110 €

EL CRISTIANISME: ORIGEN I FORMACIÓ D’UNA RELIGIÓ
a càrrec de Teresa Guardans
Objectius:
Conèixer les condicions de formació del cristianisme i les fonts de les que es disposa per l’estudi. Conèixer l’origen d’alguns elements cabdals que han configurat el pensament i la història d’occident.
 
Sumari:
Una aproximació a les arrels del cristianisme: la persona i el missatge de Jesús des de la perspectiva jueva, l’hel·lènica i la romana, en uns temps de grans transformacions religioses. Els textos: els evangelis canònics, apòcrifs, gnòstics, les cartes… Des dels primers seguidors de Jesús fins a la consolidació de L’Església: les claus d’un procés. Quin és l’origen de les creences, pràctiques i costums que han caracteritzat la vida de l’Església?

Professorat:
Teresa Guardans és doctora en Humanitats, llicenciada en Filologia. És autora de “El saber marginat: l’altra cara del coneixement” (Edicions 62, 1997). “Les religions: cinc claus” (Octaedro, 2006)

Hores de durada: 15 h.
Calendari: 16/03/09–27/04/09 (5 dilluns) i 6/05/09–3/06/09 (5 dimecres)
Horari: de 19,30 a 21,00 h.
Lloc: CETR c./ Rocafort 234, bxos (jardins Montserrat) 08029- Barcelona
(M: Entença, L5), tel. 934107707
Cost de la matrícula: 110 €

Deixa un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.