12. CURS UAB

REPTES DE LES SOCIETATS D’INNOVACIÓ: LA CONSTRUCCIÓ DE SISTEMES DE MOTIVACIÓ I COHESIÓ COL·LECTIVES

Inclòs dins del programa de Cursos d’Especialització de la UAB a càrrec de l’equip de CETR, coordinat pel professor Daniel Gamper (UAB) Els sistemes de motivació i cohesió social que són fonamentals tant per als individus com per als col·lectius, en les noves societats s’hauran de construir perquè els anteriors no resulten operatius. Així és que avui hem de ser capaços de crear sistemes de motivació que s’adeqüin a les noves condicions de generació de riquesa. El curs ofereix criteris i eines bàsics per dur a terme aquesta elaboració de manera que serveixi per a una bona gestió de si mateix i dels col·lectius en societats en canvi continu. En aquest procés, la identificació i la comprensió de formes de cultiu de la qualitat humana viables resulta imprescindible.

 

Modalitat d’una sessió setmanal: 9 dilluns de l’1 d’abril i al 10 de juny, de 16:30h. a 19:30 h

Descarrega el díptic aqui

Aportació: 255€

Presentació

  • Els sistemes de motivació i cohesió social són fonamentals tant per als individus com per als col·lectius. En les noves societats s’han de construir, no venen donats, Avui hem de ser capaços de crear motivacions que estimulin a treballar en grup. El curs ofereix als individus i als agents socials els criteris i les eines bàsiques per dur a terme aquesta elaboració de manera que serveixi per a una bona gestió de si mateix i dels col·lectius i societats en canvi continu.

Objectius formatius

  • Veure el paper estructurador que han tingut els sistemes de motivació i cohesió social fins ara i com es poden construir en les noves condicions culturals.
  • Identificar i comprendre les formes de cultiu de la qualitat humana viables per la cietat de coneixement i imprescindibles per al seu desenvolupament adeqüat.
  • Connectar la construcció de sistemes de cohesió personal i col·lectiva amb els postulats de llibertat, indagació, equitat, justícia, pluralisme, simbiosi amb el medi i educació permanent.

Sortides professionals 

  • Recursos humans, educació, educació i treball social, dinamització cultural, gestió de la diversitat, direcció i coordinació d’equips.

Tema 1.- Col·lapse dels projectes col·lectius en les societats del segle XXI. La urgència de construcció de nous projectes de vida i nous sistemes de valors aptes per a les noves societats.

Tema 2.- La manca de procediments per construir els projectes col·lectius i sistemes de valors en el passat. El cas de les religions i les ideologies.

Tema 3.- Procediments per analitzar els projectes col·lectius i els sistemes de valors.

Tema 4.- Anàlisi dels projectes col·lectius i sistemes de valors de les societats del passat: caçadores-recol·lectores, agrícoles i industrials.

Tema 5.- El tall radical amb els sistemes del passat: des de la fixació, la jerarquia i la coerció al canvi, l’horitzontalitat i l’adhesió lliure.

Tema 6.- La societat de coneixement com a destí global inevitable. Causes: l’avanç de les ciències i tecnologies i la irremeiable necessitat d’assumir-les per sobreviure.

Tema 7.- Riscos i insostenibilitat de l’ús de les tecnociències per a l’explotació i el benefici econòmic a curt i mig termini.

Tema 8.- Concepció dinàmica de la naturalesa humana en les societats de coneixement i canvi continu.

Tema 9.- Una epistemologia  i una antropologia de la societat de coneixement.

Tema 10.- La llengua com a gran recurs biològic de l’espècie humana, instrument per modelar la realitat i ser flexibles.

Tema 11.- La conseqüència de l’ús de la llengua en l’accés de la realitat com característica específica humana.

Tema 12.- La profunditat humana, o qualitat humana profunda, com a base per a la llibertat, l’emancipació i la creativitat.

Tema 13.- Eines per construir projectes de cohesió i motivació col·lectiva: postulats racionals, axiologització, estructura de les narracions, etc

Tema 14.- Taller de casos pràctics

PRESENTACIÓ DEL CURS

OBJECTIUS DEL CURS