Crisi de les religions i desmantellament axiològic

Crisi de les religions i desmantellament axiològic. El repte de construir sistemes de programació axiològica col·lectiva que necessitem

La crisi mortal de les religions, fora dels reduïts àmbits religiosos, s’està vivint com la liquidació d’alguna cosa ja clarament obsoleta. En general es pensa que no ha de tenir repercussions importants en la vida col·lectiva. Es creu que serà suficient amb les ciències, que s’estenen a tots els aspectes de la vida humana, i amb una moral ben assentada i conseqüent. El fonament de la moral, segons aquesta opinió, seria la raó i les virtuts d’acord amb la naturalesa humana.

La nostra afirmació és que el col·lapse de les religions és la major tragèdia que ha patit la nostra espècie al llarg de la seva història. Intentarem fonamentar aquesta greu afirmació.