Construcció d’una narració per aproximar la qualitat humana als millennials a partir de les bases axiològiques de les seves rebel·lions. Planteig de fases posteriors a seguir per Montserrat Cucarull, Marta Granés

Construcción de una narración para aproximar la cualidad humana a los millennials a partir de las bases axiológicas de sus rebeliones. Planteo de fases posteriores a seguir por Montserrat Cucarull, Marta Granés Ponencia presentada en ....

Continue reading