Cantos de eternidad. La sabiduría de Rûmî en el “Mathnawî”. Vol. III

Cantos de eternidad. La sabiduría de Rûmî en el “Mathnawî”. Vol. III
Edició: Ed. Bubok, 2017. 319p
ISBN: 978-84-685-0173-4

Descàrrega gratuïta o compra on-line

Preu: 12,78

De nou ens enfrontem amb la tasca d’estudiar un altre tom de la gran obra de Rumí, el Mathnawi. Tornem a recordar la nostra intenció. No pretenem més que fer aquesta obra una mica més intel·ligible per al gran públic, per fomentar la seva lectura i estudi. No pretenem, Déu ens lliure !, substituir la lectura de l’original, sinó tot el contrari, afavorir-la, fomentar-la.

Tota l’obra està escrita, com no podia ser menys, des d’una perspectiva teista. No anem a alterar aquesta forma de viure la dimensió absoluta de la realitat. En alguns casos intentarem donar-li una versió no teista, no per substituir la seva forma teista, sinó per comprendre millor la profunditat de les seves afirmacions sense que la forma teista sigui obstacle.
Un Hadith va posar en boca de Déu la següent afirmació: per tal com un fidel s’aproximi a mi, sigui la que sigui la forma que Em doni, Jo m’acostaré.

Els nostres comentaris tindran molt en compte aquest esperit de l’islam, que, d’altra banda tan imprescindible ens resulta en la nostra societat globalitzada.